Zarządzania cyklem życia programu CNC

Dzięki NCSIMUL DNC inżynierowie procesu i operatorzy warsztatów mogą łatwiej niż kiedykolwiek zarządzać i kontrolować swoje wdrożenia NC.

Kluczowe korzyści:

 • Jeden bezpieczny system transferujący, dla wszystkich maszyn,
 • Kompletny program do zarządzania cyklem życia, z pełną identyfikowalnością (wersje, weryfikacja),
 • Skrócenie przestojów dzięki szybkiemu i bezpiecznemu transferowi programów NC,
 • Zwiększenie produktywności maszyny,
 • Prostota użytkowania.

Nowy moduł zapewnia pełne możliwości zarządzania programami obróbkowymi NC z pełną identyfikowalnością zdarzeń wpływających na cykl życia programu, w tym wersji, statusu i certyfikacji. Wszystkie typy łączy NC, w tym szeregowe RS232, Ethernet, NFS, Samba, FTP i Mazak są dostarczane jako standardy. W rezultacie operatorzy mogą być pewni, że obrabiają właściwy program we właściwym czasie.

ncsimul dnc
Transfer programu obróbkowego do maszyny

Transfer programu obróbkowego do maszyny

 • Zatwierdzony G-kod: automatyczne przesyłanie programu obróbkowego do maszyny CNC,
 • Przesyłanie programu NC z konsoli: oszczędność czasu,
 • Interfejs roboczy konfigurowalny zgodnie z prawami użytkownika i profilem/
 • Wszystkie zdarzenia mające wpływ na program NC zapisywane w logach (na podstawie profilu),
 • Połączenie ze wszystkimi typami maszyn,
 • Jeden system dla wszystkich programów NC.


Zarządzanie programami NC i identyfikowalność

 • Modyfikacja programu i tworzenie kopii zapasowych,
 • Porównanie wersji programu,
 • Potwierdzenie wersji,
 • Modyfikacja za pomocą polecenia edycji,
 • Inteligentna identyfikowalność dzięki konfigurowalnym scenariuszom, zgodnie z aktualnymi standardami G-kodu.

Sprawdź nasze usługi: