Monitorowanie stanu maszyny w czasie rzeczywistym

NCSIMUL Monitor zwraca status maszyny, ręcznie z konsoli lub automatycznie. Zapewnia natywne wsparcie dla OPC, międzynarodowego standardu interoperacyjności dla automatyki przemysłowej.


Kluczowe korzyści

  • Monitorowanie stanu maszyny w czasie rzeczywistym: stan maszyny (wyjścia, awarie, przestoje, ustawienia itp.) i alerty o braku produkcji,
  • Automatyczne generowanie raportów: raport aktywności, analiza sytuacji i plan usprawnienia produkcji,
  • Wszystkie typy łączy NC są obsługiwane i dostarczane w standardzie (RS232, Ethernet, NFS, Mazak itp.),
  • Wsparcie wskaźników NFE 60-180: ogólna stopa zwrotu (ORR), ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR).
monitorowanie w ncsimul
Raportowanie stanu maszyny

Raportowanie

Stan maszyny może być raportowany w czasie rzeczywistym ze szczegółami dotyczącymi produkcji, awarii, przestojów, ustawień itp. Dane te można wykorzystać do generowania raportów z działalności w formie tabeli lub wykresu, aby umożliwić analizę określonych sytuacji i zaplanować produkcje. Raportowanie statusu umożliwia również realizację scenariuszy i bardziej procesów nadzoru. W połączeniu z pakietem ERP lub zarządzania produkcją, która zapewnia łącze do zleceń roboczych/planowanych, modułu dostarcza informacje zwrotne na temat wskaźników wydajności (OEE*, EIRR*) za pomocą jednego kliknięcia.

Sprawdź nasze usługi: