NCSIMUL zwiększa produktywność PCI-SCEMM.

Oprogramowanie firmy Hexagon, które odczytuje przetworzony G kod, w celu identyfikacji ścieżek narzędzi do obróbki, wprowadziło wyspecjalizowanego producenta w XXI wiek, a teraz pomaga zwiększyć produktywność nawet o 30%.

Herve Damon, kierownik badań procesu obróbki w PCI-SCEMM, mówi że po raz pierwszy zainwestowali w NCSIMUL pod koniec lat 90-tych. ,,Od tego czasu nieustannie ulepszamy nasze metodologie, a dzięki zespołowi Hexagon dalej ulepszamy nasze kontrolery i maszyny wirtualne, aby dotrzymać kroku ewolucji sterowników numerycznych Fanuc i Simens oraz fizycznych maszyn”.

PCI-SCEMM tworzy rozwiązania obróbcze do masowej produkcji konwencjonalnych części układu napędowego, takich jak głowice cylindrów, i skrzynie biegów, wraz z zasobnikami baterii i obudowami elektrycznymi dla układów napędowych e-Mobility. Znajduje się w pobliżu Manufacture d’Armes de Saint-Etienne- dawnej francuskiej państwowej firmy produkcyjnej w Saint-Etienne na terenie przemysłowym, w którym mieści się szkoła inżynierska Wyższego instytutu Techniki Wydajności.

hala produkcyjna

Według Herve Damona, firma porusza się w ,,hiper konkurencyjnym międzynarodowym środowisku” szybkiej produkcji części samochodowych, które określa jako „najbardziej wymagającą branże”.

Używając wiodącej na rynku funkcji symulacji w NCSIMUL przez ponad 20 lat, w celu doskonalenia swoich programów obróbczych, twierdzi, że – „Pomaga nam osiągnąć wzrost produktywności od 20 do 30 procent w porównaniu do zwykłego korzystania z standardowego systemu CAD/CAM.


„Nasze usługi dla klientów opierają się na połączeniu wysokowydajnych centr obróbczych z innowacyjnymi i solidnymi procesami obróbkowymi. Symulacja z NCSIMUL pozwala nam zaproponować bardziej opłacalne technicznie i ekonomicznie rozwiązania wymagające mniejszej liczby maszyn, co daje nam rzeczywistą przewagę konkurencyjną”.


Mówi, że zdecydowali się na NCSIMUL po rygorystycznym porównaniu z innymi pakietami na rynku.


„Każdy z naszych projektów jest wyjątkowy i stanowi prawdziwe wyzwanie. Dlatego musimy tworzyć szyte na miarę programy obróbcze, które wykorzystują 100% możliwości maszyn; które dostosowują się w 100 procentach do obrabianych części oraz uwzględniają 100% ograniczeń klienta. Dlatego nadmiernie optymalizujemy każdy wiersz kodu aby zapewnić szybką i wydajną konfigurację. Kodujemy bezpośrednio w ISO, a następnie weryfikujemy program za pomocą NCSIMUL”.


Dzięki systematycznej symulacji na początku, podczas wstępnych badań, a następnie w dalszej kolejności, podczas programowania wszystkie procesy symulowane w NCSIMUL są wdrażane bez kolizji, bez problemów z dostępnością, bez zbędnych przemieszczeń i z wysokowydajnymi zakresami obróbki.

cyfrowy bliźniak maszyny

Symulacje służą jako techniczne łącze od badań wstępnych, przez różne fazy rozwoju, aż do rozpoczęcia produkcji. Herve Damon twierdzi, że ich wiedza w zakresie definiowania i wdrażania procesów obróbki, w tym metod, zakresów, narzędzi skrawających, osprzętu, programowania i symulacji jest podstawą ich strategicznej działalności.


W 2019 roku wyprodukowano około 5 programów przy użyciu sprawdzonych metodologii, opartych na około 100 wersjach maszyn wirtualnych.


„Wdrożenie tych metodologii oraz integracja symulacji i walidacji numerycznej wprowadziły nas z wyprzedzeniem w erę Przemysłu 4.0. Na przykład nasze maszyny wirtualne są prawdziwymi cyfrowymi bliźniakami, które pozwalają nam, za pomocą kodu ISO połączyć świat wirtualny ze światem fizycznym. Dzięki elastyczności niestandardowego programowania ręcznego możemy uwzględnić i zoptymalizować wykorzystanie sygnałów ze wszystkich czujników fizycznych zintegrowanych z naszymi maszynami- takich jak temperatura części, twarde wykrywanie (co jest patentem PCI-SCEMM).”

„Jesteśmy również w stanie zintegrować drobne poprawki z wyników metrologicznych, ręcznie lub automatycznie, za pomocą oprogramowania do sterowania inercyjnego.”

Podsumowuje Herve Damon


O Firmie

Nazwa Firmy: PCI-SCEMM

Strona internetowa: www.pci.fr

Profil Firmy: Producent elementów układu napędowego.